ALUKO GROUP

Sme medzinárodne pôsobiaca stavebná spoločnosť so sídlom na Slovensku a od roku 2014 sa podieľame aj na projektoch vo viacerých krajinách EÚ. Našimi zahraničnými partnermi sú renomované špecializované stavebné a montážne firmy, ktorým poskytujeme subdodávateľskú podporu, resp. vykonávame vlastné zákazky. Naši zamestnanci sú vysokokvalifikovaní pracovníci, ktorí vykonávajú odborné činnosti v krajinách ako Slovensko, Švédsko, Fínsko, Rakúsko, Nemecko.

Kvalita služieb ALUKO GROUP je založená na osvedčených zamestnancoch, ktorí majú mnohoročné skúsenosti v zahraničí, vysoké pracovné nasadenie a odbornú kvalifikáciu. Pravidelne podporujeme rozvoj ich odborných znalostí a schopností v ich špecializácii tak, aby viedli ku zvýšeniu kvality práce a neustálemu rastu spokojnosti.

Naše poslanie

Poskytovať služby na profesionálnej úrovni, k Vašej spokojnosti a k neustále sa rozvíjajúcemu vzájomnému partnerstvu.

Naša vízia

Udržaním špičkovej kvality sa chceme stať lídrom na Európskom trhu