ALUKO GROUP

Vi är ett internationellt byggföretag belägen i Slovakien och sedan 2014 utför vi projekt i flera EU-länder. Våra partner är ansedda specialiserade byggföretag. Vi stöder dem som entreprenör och underleverantör. Våra anstallda har hög kompetens och arbetar i länder som Slovakien, Sverige, Finland, Österrike och Tyskland.

Kvaliteten av våra tjänster är baserad på starkt motiverade arbetare med många års erfarenhet utomlands, hög arbetsinsats och särskilda kvalifikationer. Vi stödjer deras utveckling och kunskap inom sin specialisering regelbundet för att svara på våra kunders efterfrågan på tjänster av betydande kvalitet.

Vårt uppdrag

Tillhandahålla tjänster på en professionell nivå som leder till hög kundtillfredsställelse och ständig utveckling av ömsesidigt partnerskap.

Vår vision

Leda den europeiska marknaden genom att upprätthålla högsta klassen av tjänster.