JUDr. Peter Kišš

Pozícia:riaditeľ spoločnosti (CEO)
Telefón:+421 908 426 526
Email: peter.kiss@alukogroup.com

Dohovorím sa: anglicky, nemecky, maďarsky

Vo firme mám na starosti: riadenie celej spoločnosti, udávanie smeru a stratégie firmy, nábor kľúčových ľudí, vedenie porád a ľudí, kontrolnú činnosť, obchod, motiváciu tímu a samozrejme všetky kľúčové rozhodnutia

Niečo o mne: Som cieľavedomý, húževnatý a zodpovedný sangvinik. Avšak predovšetkým som manager/podnikateľ s ľudským prístupom. Roky som pôsobil ako obchodný manažér v rôznych firmách a vyskúšal som si aj podomový predaj. Tieto skúsenosti som naplno zúročil pri budovaní firmy, ktorej obrat narástol za prvé 4 roky z nuly na 5 miliónov eur. Neustále sa vzdelávam v oblasti osobného rozvoja, obchodu, riadenia a NLP. Milujem pohyb a šport, otužovanie, meditáciu, vzdelávanie, cestovanie do exotických krajín a pilotovanie.

Životné motto: “Nie okolnosti, ale reakcie na okolnosti určujú náš život”

riaditeľ spoločnosti (CEO)

JUDr. Peter Kišš

Telefón:+421 908 426 526

Email: peter.kiss@alukogroup.com

Dohovorím sa: anglicky, nemecky, maďarsky. Som cieľavedomý, húževnatý a zodpovedný sangvinik...

Vratislav Tvrdý

Pozícia:prevádzkový riaditeľ
Telefón:+421 948 672 122
Email: vratislav.tvrdy@alukogroup.com

Dohovorím sa: anglicky, poľsky a čiastočne nemecky

Vo firme mám na starosti: nábor kvalitných ľudí, plánovanie a následnú kontrolu vykonávanej práce, podporu zamestnancov po psychickej a morálnej stránke, kontrolu dodržiavania všetkých pracovných podmienok a bezpečnostných predpisov zamestnancami

Niečo o mne: Pamätám si časy, keď som začal vo firme ako lešenár. Boli sme len traja zamestnanci, no teraz je nás už vyše 100. Mám viac ako 8-ročné skúsenosti s riadením ľudí, čo prenášam vo veľkej miere aj do našej firmy. Môj sen bol odmalička niečo riadiť a myslím, že na základe výsledkov to robím veľmi dobre, čo je však tiež vizitka celého nášho tímu. Najlepšie odreagovanie od práce mám vtedy, keď si sadnem na štvorkolku, na celý deň si vypnem telefón a brázdim lesy a poľné cesty. Vtedy nemyslím na nič a mám dokonale čistú hlavu.

prevádzkový riaditeľ

Vratislav Tvrdý

Telefón:+421 948 672 122

Email: vratislav.tvrdy@alukogroup.com

Dohovorím sa: anglicky, poľsky a čiastočne nemecky. Pamätám si časy, keď som začal vo firme ako lešenár...

Roman Novák

Pozícia:operačný manažér
Telefón:+421 907 780 698
Email: roman.novak@alukogroup.com

Dohovorím sa: anglicky, poľsky a pasívne aj srbsky

Vo firme mám na starosti: personalistiku, riadenie a plánovanie zamestnancov vyslaných za prácou, komunikáciu s klientmi

Niečo o mne: Mám viac ako 17 ročné skúsenosti zo štátnej sféry v oblastiach operačného a krízového manažmentu, logistiky a dopravy. Pôsobil som v riadiacich funkciách a viac ako 2 roky som strávil aj v medzinárodnom prostredí v Afrike, na Cypre či v Bosne a Hercegovine. Všetky tieto bohaté skúsenosti dnes naplno využívam vo výkone svojej funkcie. Medzi moje záľuby patrí šport, beh a cestovanie.

operačný manažér

Roman Novák

Telefón:+421 907 780 698

Email: roman.novak@alukogroup.com

Dohovorím sa: anglicky, poľsky a pasívne aj srbsky. Mám viac ako 17 ročné skúsenosti zo štátnej sféry...

Matej Žuffa

Pozícia:finančný riaditeľ
Telefón:+421 917 524 743
Email: matej.zuffa@alukogroup.com

Dohovorím sa: anglicky, rusky

Vo firme mám na starosti: financie, mzdy, platby a nákup

Niečo o mne: Na matematiku, logiku a analytiku som mal vždy dobrú hlavu. Preto ak ma náhodou niekedy nepremôže lenivosť, tak sa mi ľahko učí prakticky čokoľvek. V podstate preto je jednou z mojich záľub učenie sa nových vecí a skúšanie všetkého, čo ostatní vidia zložito. Veď aj koreň slova zložité/zložitosť má základ v slove zložiť/skladať. Z toho logicky vyplýva, že všetko zložité je len kopa jednoduchých vecí zložených dokopy.

finančný riaditeľ

Matej Žuffa

Telefón:+421 917 524 743

Email: matej.zuffa@alukogroup.com

Dohovorím sa: anglicky, rusky. Na matematiku, logiku a analytiku som mal vždy dobrú hlavu...

Mgr. Katarína Rybanská

Pozícia:hlavný účtovník
Telefón:+421 917 234 053
Email: katarina.rybanska@alukogroup.com

Dohovorím sa: anglicky

Vo firme mám na starosti: chod kancelárie a účtovníctvo

Niečo o mne: Vo firme som začínala ako office assistant a mala som na starosti zákazky, fakturácie, mzdy a vybavovanie trajektov a leteniek. Od roku 2019 som prebrala zodpovednosť aj za účtovníctvo. V minulosti som tiež pôsobila v zahraničí v oblasti hotelierstva a cestovného ruchu, s čím samozrejme súvisí aj moja záľuba v cestovaní. Okrem iného som tiež “mamou” nášho firemného maskota Tea.

hlavný účtovník

Mgr. Katarína Rybanská

Telefón:+421 917 234 053

Email: katarina.rybanska@alukogroup.com

Dohovorím sa: anglicky. Vo firme som začínala ako office assistant...

Bc. Natália Hudecová

Pozícia:office manager
Telefón:+421 917 920 016
Email: natalia.hudecova@alukogroup.com

Dohovorím sa: anglicky

Vo firme mám na starosti: pracovné zmluvy, zmluvy o dielo, vyhľadávanie a nákup leteniek a ubytovania, evidencia zamestnancov a zmlúv a mnoho iného

Niečo o mne: Na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského som vyštudovala históriu, slovenský jazyk a literatúru. Popri škole som pracovala v kaviarni a po skončení štúdia som pracovala 2 roky v administratívnej oblasti. Súčasťou firmy ALUKO som už niekoľko rokov. Vo svojom voľnom čase rada čítam, lyžujem a cestujem na zaujímavé miesta. Najviac sa mi páčilo v Japonsku, kam sa raz určite plánujem vrátiť.

office manager

Bc. Natália Hudecová

Telefón:+421 917 920 016

Email: natalia.hudecova@alukogroup.com

Dohovorím sa: anglicky. Na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského som vyštudovala históriu...

Karin Ejemová

Pozícia:personálny a mzdový účtovník
Telefón:+421 948 259 125
Email: karin.ejemova@alukogroup.com

Dohovorím sa: anglicky

Vo firme mám na starosti: personalistiku a mzdy, faktúry, cestovné výkazy a zálohy

Niečo o mne: Vyštudovala som obchod a podnikanie a počas štúdia som praxovala v Mercedese ako administratívna pracovníčka. Neskôr som tam nastúpila na pozíciu referentky správy pohľadávok. Pracovala som tiež v iných automobilových spoločnostiach, kde som získala skúsenosti z tohto odboru. Mám za sebou tiež 5 ročnú prax v obchodnej korešpondencii a administratíve a získala som certifikát Personalistiky a mzdy. Som komunikatívna, zodpovedná a cieľavedomá, mám pozitívny prístup k riešeniu problémov a schopnosť pre tímovú prácu. Bavia ma nové výzvy, učiť sa niečo nové a napredovať.

personálny a mzdový účtovník

Karin Ejemová

Telefón:+421 948 259 125

Email: karin.ejemova@alukogroup.com

Dohovorím sa: anglicky. Vyštudovala som obchod a podnikanie a počas štúdia som praxovala v Mercedese...

Mgr. Jakub Šprlák

Pozícia:country manažér pre Škandináviu
Telefón:+421 904 807 750
Email: jakub.sprlak@alukogroup.com

Dohovorím sa: anglicky, španielsky, poľsky

Vo firme mám na starosti: získavanie nových partnerov a zákaziek v celej Škandinávii, starostlivosť o aktuálnych partnerov

Niečo o mne: Na vysokej škole som študoval úplne iný odbor, než v akom momentálne pracujem. Aj keď som vyštudovaný učiteľ telesnej výchovy, v ALUKO som zo začiatku pracoval ako stavebný pracovník. Vo švédskej Lulei som strávil takmer 3 mesiace, následne prišla ponuka na pozíciu, ktorú momentálne zastávam. Medzi moje záľuby patrí cestovanie a šport, hlavne futbal, ktorý som aktívne hrával takmer 20 rokov. Ďalej je to príroda a poľovníctvo.

country manažér pre Škandináviu

Mgr. Jakub Šprlák

Telefón:+421 904 807 750

Email: jakub.sprlak@alukogroup.com

Dohovorím sa: anglicky, španielsky, poľsky. Vo firme mám na starosti: získavanie nových partnerov a zákaziek...

Marko Kubrický

Pozícia:country manažér pre Nemecko
Telefón:+421 948 48 48 01
Email: marko.kubricky@alukogroup.com

Dohovorím sa: anglicky, nemecky

Vo firme mám na starosti: firmy v Nemecku, fakturáciu a zabezpečovanie podkladov k fakturáciám, šichtovníc, zabezpečovanie ubytovania, kontrolu financií na nemeckom trhu, organizáciu objednávok

Niečo o mne: Mám dlhoročné skúsenosti v oblasti stavebníctva na nemeckom a rakúskom trhu. V minulosti som organizoval spolupráce na týchto trhoch a zároveň som ako office manažér zabezpečoval chod celej kancelárie. Na prvom mieste je u mňa snaha udržiavať dobré vzťahy s našimi partnermi a navyše som vždy pripravený riešiť najrôznejšie úlohy a výzvy.

country manažér pre Nemecko

Marko Kubrický

Telefón:+421 948 48 48 01

Email: marko.kubricky@alukogroup.com

Dohovorím sa: anglicky, nemecky. Mám dlhoročné skúsenosti v oblasti stavebníctva na nemeckom a rakúskom trhu...

Matej Gaško

Pozícia:Projektový manažér & koordinátor
Telefón:+421 903 770 300
Email: matej.gasko@alukogroup.com

Dohovorím sa: anglicky, nemecky, poľsky

Vo firme mám na starosti: vedenie firemných databáz, chod kancelárie v Žiline, výberové konania, organizovanie nástupov zamestnancov na turnusy, skladové hospodárstvo, správu vozového parku

Niečo o mne: Mám dlhoročné skúsenosti v oblasti stavebníctva konkrétne s lešenárskou činnosťou. Na základe týchto znalostí získaných v zahraničí vykonávam funkciu projektového manažéra & koordinátora. Mojou úlohou je výber vhodných kandidátov do zamestnania a ich následná koordinácia. Ďalej pod moje činnosti spadá organizovanie nástupov zamestnancov na turnusy, vedenie firemných databáz, skladové hospodárstvo a správa firemného vozového parku.

Projektový manažér & koordinátor

Matej Gaško

Telefón:+421 903 770 300

Email: matej.gasko@alukogroup.com

Dohovorím sa: anglicky, nemecky, poľsky. Matej má dlhoročné skúsenosti v oblasti stavebníctva konkrétne...

Ľubomír Tvrdý

Pozícia:projektový manažér pre lešenia
Telefón:+421 911 555 538
Email: lubomir.tvrdy@alukogroup.com

Dohovorím sa: anglicky, poľsky

Vo firme mám na starosti: projekty vo Švédsku a v Nemecku, koordináciu tímov a činností na projektoch v týchto krajinách

Niečo o mne: Lešenia sú môj život a práca s ním ma dokonale napĺňa. Nie je preto prekvapením, že v ALUKO som už toľko rokov. Medzi moje záľuby patrí lyžovanie, motorky a autá. A vlastne všetko, čo má motor. Zároveň som rodinne založený typ a svoj voľný čas najradšej trávim s rodinou a mojim synom.

projektový manažér pre lešenia

Ľubomír Tvrdý

Telefón:+421 911 555 538

Email: lubomir.tvrdy@alukogroup.com

Dohovorím sa: anglicky, poľsky. Vo firme mám na starosti: projekty vo Švédsku a v Nemecku, koordináciu tímov...

Teo

Pozícia:maskot
Telefón:+421 917 234 053
Email: teodor@alukogroup.com

Dohovorím sa: s každým

Vo firme mám na starosti: rozdávanie dobrej nálady všetkým naokolo

Niečo o mne: Mám rád veci pod kontrolou a strááášne nerád robím kompromisy. Keď mám chuť ísť na prechádzku, tak sa jednoducho ide na prechádzku. Zjem takmer všetko, čo nezje mňa. Moje obľúbené miesto v kancelárii je Tulivak a nie, nie som vôbec rozmaznaný, aj keď to všetci tvrdia!

maskot

Teo

Telefón:+421 917 234 053

Email: teodor@alukogroup.com

Dohovorím sa: s každým. Mám rád veci pod kontrolou a strááášne nerád robím kompromisy...

CENTRÁLA BRATISLAVA/KOREŠPONDENČNÁ ADRESA
 • ALUKO s.r.o.
  Staviteľská 3
  83104 Bratislava
  Slovensko

 • Pon. – Pia. 8:00 – 16:00

 • +421 917 234 053
 • Bezplatné parkovacie miesta sú k dispozícii vedľa budovy

 • Nájdete nás v modrej poschodovej budove (bývalá „Termotechna“) hneď za recepciou na pravej strane

SÍDLO FIRMY/FAKTURAČNÁ ADRESA
 • ALUKO s.r.o.
  Bajkalská 29F
  821 05 Bratislava
  Slovensko

 • IČO 45373850

 • DIČ 2022960401

 • IČ DPH SK2022960401

POBOČKA ŽILINA/HLAVNÝ SKLAD
 • ALUKO s.r.o.
  Bratislavská 20
  010 01 Žilina
  Slovensko

 • podľa telefonickej dohody

 • +421 903 770 300

 • matej.gasko@alukogroup.com

 • Bezplatné parkovacie miesta sú k dispozícii vedľa budovy

BANKOVÉ SPOJENIA
 • Fio banka, a.s

 • SWIFT: FIOZSKBA

 • IBAN: SK69 8330 0000 0029 0074 4469

 • Slovenská sporiteľňa, a.s.

 • SWIFT: GIBASKBX

 • IBAN: SK98 0900 0000 0051 1450 5114

KONTAKTNÝ FORMULÁR