Pre váš projekt zabezpečíme kvalifikovaných pracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami v rôznych stavebných odboroch. V roku 2019 sme totiž dostali povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania pre Slovenskú republiku (číslo spisu: UPS/US1/SSZOSK/BEZ/2019/ 170563) (tzv. personálny leasing) a od roku 2020 máme toto povolenie platné aj pre Nemecko.

Ponúkame predovšetkým lešenárov a stavebných robotníkov a garantujeme povolenie pre výkon daného zamestnania ako aj platné skúšky a certifikované preskúšania.

KONTAKTNÝ FORMULÁR